středa 21. července 2010

Crazy nails

Moje manikérka mi nedávno říkala, že patřím mezi její oblíbené zákaznice, protože si na nehty vždy nechám dát tu nejbláznivější barvu, docela mě překvapila a mě nedalo abych se ji nezeptala, jaké je věkové rozmezí její klientely, záhy přišlo další překvapení, když jsem se dozvěděla, že nejvíce má žen do 25 let.
Smutné, opravdu se bojíme odvázat se aby si o nás např. lidi něco nemysleli, nebo toužíme zapadnout do davu?? Pak se ale stane to, že v ulicích chodí stejní od sebe nerozeznatelní lidé, se stejnými účesy, oblečením, a barvou na nehtech........

My manicurist told me recently that I am one of her favorite customer, because I always leave the nails to put the craziest color, quite surprised me and I could not ask her myself, what is the age range of their clients and soon came another surprise, when I learned is that most women over 25 years.
Sad, really afraid to rave about us as people think about something, or the desire to fit into the crowd? But then it happens, that walks the streets of the same people indistinguishable from each other, with the same hairstyles, clothes, and paint the nails


pátek 16. července 2010

pondělí 12. července 2010

Má dovolena

Malá ukázka outfitu z dovolené
neděle 11. července 2010

Dovolenkování

V Jižních Čechách utíká život tak nějak pomaleji, všude kolem jsou lesy a nich zasazené malebné vesnice, nejbližší město Písek mi svoji promenádou kolem řeky připomínal Italské Benátky.

A vesnice Orlík, kde jsme bydleli - pohádku
In South Bohemia, live flies somewhat more slowly, all around the woods and planted them a picturesque village near the town of Pisek me its promenade along the river reminded the Italian Venice. We lived the Orlik village.

Zámek Orlík z protějšího břehu
The Castle Orlik on the other side

Pohled ze Žďakovského mostu
View from the Zdakovsky bridge

Já a můj přítel
Me and my boyfriendHrad Kámen
The castle KamenOriginální popelník - Písek
The original ashtray - Pisek

Parkoviště pro psy, to se jen tak někde nevidí - Písek
The parking for dogs - Pisek

Hrad Zvíkov
The castle Zvikov

Žďákovský most

The Zdakovsky bridge